Títol

Aida, una òpera per a nens i Representem "La Faraona barbuda"

Breu resum de la pràctica

Activitats realitzades dins del Projecte interdidciplinari del centre amb el títol "Egipte: entre mòmies i parpirs" , i que enllaça totes les àrees curriculars amb la col·laboració de tots els docents del centre.

Autoria de l'experiència

Anna Arranz, Àngels Nabau i tutors/es

Nivell al qual està adreçat

Educació infantil, educació primària

Àrea

Interdisciplinar

Competències bàsiques que es treballen

Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
Competències artística i cultural
Competència d'aprendre a aprendre
Competència d'autonomia i iniciativa personal
Competència social i ciutadana

Descripció de la bona pràctica

Punt de partida

Objectius
 • Donar a Conèixer nous temes a l'alumnat.
 • Despertar la seva curiositat `per la història.
 • Ensenyar-los a la cerca informació per diferents mitjans: informàtics,...
 • Potenciar els dots d'interpretació de l'alumnat.
 • Perfeccionar la utilització dels intruments musicals de percussió i el cant.
 • Aprendre a aprendre de l'entorn proper i llunyà.

Desenvolupament de l'experiència
 • Activitats realcionades amb el tema durant tot el curs.
 • Escenificacions teatrals de diferents obres cada trimestre.
 • Activitats musicals per entendre la història musicals de l'òpera Aida.
 • Pràctica de les cançons que component la peça musical.
 • Col·laboració amb els professors de l'aula Municipal de música en l'estructuració i distribució musical.

Treball competencial
Treball integral per part de l'alumne del tema interdisciplinar i especialment plasmat en:
Interpretació musical de l'òpera Aida adaptada per a nens mitjançant la història d'una nena egipcia.
Representació teatral de l'obra La Faraona barbuda de la lectura del llibre del mateix nom per alumnes de C. Superior.

Temporització
L'activitat del projecte dura tot el curs.
La interpretació musical comença el 2n trimestre.

Recursos humans i materials
Bibliografia del centre, recursos d'internet, llibres de lectura dels alumnes, partitxel·les musicals dels mestres de l'aula de música i recursos interpretatius dels mestres del centre.
Els recursos humans el formen els mestres de l'escola i de l'aula de música.

Documentació complementària
Bibliografia del centre, recursos d'internet, llibres de lectura dels alumnes, partitcel·les musicals dels mestres de l'aula de música i recursos interpretatius dels mestres del centre.

Difusió i comunicació de l'experiència a la comunitat educativa
A tota la comunitat educativa durant la Setmana cultural i a fi de curs.
Difusió a l'entorn comarcal en les bones pràctiques.

Critèris d'avaluació
Avaluació continuada de l'activitat i actitud de l'alumnat.
Valoració de les aportacions i del interès dels nens/nenes.
Grau de satisfacció de l'alumnat i professorat al final del projecte.

Dades del centre

Nom: Esc. Mare de Déu de l'Horta
Adreça: Ctra. Barbens

Codi postal: 25260
Localitat: Ivars d'Urgell
Telèfon: 973 58 03 52
Adreça electrònica: c5001801@xtec.cat
Web: http://www.xtec.cat/ceip-mare-deu-horta-ivars/