Títol

Alimentació saludable d'arreu06.JPG

Breu resum de la pràctica

Atesa la gran diversitat del nostre alumnat vam pensar que seria una bona idea compartir els seus coneixements culinaris i alhora fer émfasi en els avantatges d’una dieta sana i saludable, vingui d’on vingui.
El projecte té tres eixos temàtics (un per any de durada), que són les amanides (curs 07-08), el pa (08-09) i les carns i els peixos (09-10), al voltant dels quals giren les activitats referents al projecte que duem a terme al CFA Mollerussa.


Autoria de l'experiència

Quim Balaguer Bruguera (coordinació); tot el claustre del CFA Mollerussa.

Nivell al qual està adreçat

Formacio de persones adultes

Àrea

Tots els cursos i àrees que impartim al centre hi són representats

Competències bàsiques que es treballen

Treballem transversalment tots els eixos temàtics


Descripció de la bona pràctica

Punt de partida:
La diversitat de l’alumnat i la relació amb la dieta sana.

Objectius:
  • Identificar i relacionar hàbits alimentaris i zona de procedència.
  • Entendre la diferència entre les cultures alimentàries participants.
  • Identificar relacions enter alimentació i salut.
  • Integrar l’alumnat de l’escola a partir del bon menjar.

Desenvolupament de l'experiència:
Durant el curs celebrem festes típiques relacionades amb el menjar com la castanyada, el dinar de Nadal, el concurs de truites,...
A més, a partir dels eixos temàtics abans esmentats, elaborem una sèrie d’activitats que es repeteixen cada any. Són el taller de cuina sense foc, xerrades ,exposicions, visits a centres comercials,...

Temporització:
El projecte té una durada de 3 anys, i s’hi desenvolupen activitats puntuals, que tenen relació amb una data concreta o formen part de la planificació d’activitats del projecte.

Recursos humans i materials:
Tot el claustre del CFA hi está implicat, i la responsabilitat de cada activitat està repartida. A més comptem amb la participació de tot l’alumnat del centre. Els recursos materials que necessitem els aporta l’escola en la majoria de casos, però tenen molta importància les aportacions dels alumnes en les activitats col.laboratives com el dinar de Nadal, el concurs de truites,...

Valoracions i conclusions:
El projecte ha acabat enguany el seu segon any, i la valoració és positiva. Hi ha hagut força participació i interès per les activitats.
De cara a l’any que ve hem de fer incidència en la participació generalitzada de tot l’alumnat, i en la clarificació del procesos d’avaluació.

Aspectes innovadors:
Pensem que un dels aspectes més innovadors del projecte és el descobriment de nous menjars, i de les maneres de cuinar-los per part de l’alumnat.
Un altre aspecte interessant és el fet de compartir receptes i elaboracions entre tots els alumnes.

Eficiència:
Per ser més eficients, cal incidir en la implicació de tots el membres del claustre en el projecte, element fonamental per poder repartir les tasques i alhora fer més incidència en la participació dels alumnes.

Critèris d'avaluació:
  • Integració en el currículum i adequació als destinataris.
  • Participació i interès de l’alumnat i del professorat.
  • Valoració dels respectius hàbits alimentaris.
  • Valoració de les produccions de l’alumnat.
  • Revisió del material de cara a la seva reutilització durant el curs vinent.

Dades del centre

Nom: CFA Mollerussa
Adreça: C/ Arbeca, 34
Codi postal: 25230
Localitat: Mollerussa
Telèfon: 973 60 09 55
Adreça electronica:
cfamollerussa@gmail.com