Títol

Caixa dels tresors

Breu resum de la pràctica

El nen/a es converteix en el protagonista quan ensenya als companys els objectes personals. Es fonamenta en l'autoestima.

Autoria de l'experiència

Professores de P3.

Nivell al qual està adreçat

Educació infantil.

Àrea

Descoberta d'un mateix.
Comunicació i llenguatge.


Competències bàsiques que es treballen

Competència comunicativa, lingüística i audiovisual.
Competència d'autonomia i iniciativa personal.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.


Descripció de la bona pràctica


Punt de partida
- Buscar una caixa decorada.
- Escriure la praula "Jo" a la tapa de la caixa.
- Escriure una carta als pares explicant en que consisteix l'activitat. Ho plastifiquem i es deixa a dins.


Objectius
- Despertar l'interès entre els companys.
- Dedicar una atenció especial al nen/a que porta la caixa.
- Potenciar la participació dels pares amb aquesta activitat.


Desenvolupament de l'experiència
- Trobem una caixa a la classe.
- Llegim la paraula "Jo" i busquem el seu significat.
- Llegim la carta dirigida als pares.
- Posem al calendari el dia que ens emportarem la caixa. Cada divendres un nen o nena se l'emporta, i el dilluns la torna a l'escola amb els objectes personals que ha triat.
- Davant el companys el nen/a ensenya els objectes i els explica.
- Els deixem exposats perque els companys els mirin.


Treball competencial
- Competència comunicativa i linguística.
- Competència d'autonomia i iniciativa personal.
- Competència del coneixement i la interacció amb el mon físic.


Temporització
Un cop per setmana, tot el curs.

Recursos humans i materials
- La caixa i la bossa per portar-la.

Documentació complementària
- Curs de formació sobre l'autoestima.

Dades del centre
Nom: Col·legi El Carme
Adreça:C/ Crist Rei, 5
Codi postal: 25230
Localitat: Mollerussa
Telèfon: 973600455
Correu electrònic: c5009356@xtec.cat