Títol
Crear un canal de TV per internet

www.qbic.tv


Breu resum de la pràctica
Es tracta d'un Canal de TV per internet realitzat amb els alumnes del CFGS de Sistemes de Telecomunicació i Informàtica, els quals tenen una assignatura que es diu producció i post-producció de video, i mitjançant aquest crèdit van voler fer quelcom diferent que una gravació i la seva posterior edició.

Autoria de l'experiència
Ismael Montoro

Nivell al qual està adreçat
ESO, Batxillerat, Altres

Àrea
Tecnologia

Competències bàsiques que es treballen
  • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
  • Competències artística i cultural
  • Tractament de la informació i competència digital
  • Competència d'aprendre a aprendre
  • Competència social i ciutadana

Descripció de la bona pràctica
Punt de partida
Resultava repetitiu que cada any feien pràctiques de vídeo basades principalment en la gravació -utilització de la càmara i els seus accessoris-, per desprès amb l'adobe premier -editar el video-, les pràctiques eren amb diferents temàtiques però sempre era la mateixa dinàmica, enregistrar i editar.

Objectius
Voliem il·lusionar i fer que tingués un punt de motivació i tensió en el treball, es per això que vam decidir crear un canal de TV per internet en el qual els continguts siguin variables quinzenalment, amb el punt de tensió i responsabilitat que podia suposar tenir-ho per aquell dia enregistrat i totalment editat i presentat en el canal de TV i un DVD a nivell de copia.

Desenvolupament de l'experiència
Vam cercar tecnologies que ens permetesin de tenir decorats econòmics per fer diferents gravacions a l'estudi que es va construir ja feia 5 anys, i que tenia de ser per enregistrar radio i fer proves de microfons, es per això que vam cercar lo que s'anomena una croma, un fons verd que amb una edició amb ordinador permetria tenir tots els decorats que mai haguessim pensat.
La part dificil seria adquirir càmares de video del nivell i qualitat que es necessitarien, pero aquesta era una part més econòmica.
Els alumnes van començar a realitzar pràctiques en exteriors i l'estudi, i el canal de TV es va fer una realitat, i vam començar a seguir un pla que ens havien proposat, que era enregistrar les activitats de l'escola, desprès fer-ho a la ciutat de Mollerussa i rodalies. Ens va començar a conèixer gent i ens van sorgir prospotes que mai haurien pensat i que han sigut molt

Treball competencial
S'han treballat competències molt específiques de tecnologia i comunicació, i d'altres de molt transversals com la artística, cultural, ciutadania, social i molt la d'aprendre a aprendre.

Temporització
3h/setmana 1r i 2n CFGS Sistemes de Telecomunicació i Informàtica

Recursos humans i materials
Recursos humans: 3 Professors, grup alumnes del 1r i 2n curs de CFGS
Recursos materials: 4 càmeres de vídeo, Micròfons, focus, croma verd, programes d'edició, ordinadors força potents, taula de so, TV's

Aspectes innovadors
  • TV per Internet
  • Treball amb imatges
  • Treball amb persones en una vessant diferent de la purament acadèmica
  • L'alumne s'aplica i s'implica en el projecte en la mesura de les seves inquietuds.

Critèris d'avaluació
Realització base del treball especificat pel professorat, millora del propi projecte i realització de nous amb un format diferent a l'establert.

Dades del centre
Nom: Col·legi La Salle
Adreça: Ferrer i Busquets, 17
Codi postal: 25230
Localitat: Mollerussa
Telèfon: 973600270
Adreça electrònica: lasallemollerussa@lasalle.cat
Adreça web: www.mollerussa.lasalle.cat