Títol

Cuines del món

Breu resum de la pràctica

Activitat de participació de les famílies en el marc de les Jornades Culturals de l'escola.
Per tal de potenciar la participació de les famílies a l'escola s'organitzen uns tallers de cuina de diferents plats d'arreu del món.
Les famílies participants preparen els plats a casa i es fa una part del procés amb l'alumnat.
Alguns participants preparen també algun document audiovisual que acompanya el procés.
Prèviament s'ha elaborat a cada classe un text que recull la recepta del plat preparat (ingredients, preparació, consells..)
Tambés se'n recull informació ( de quina època de l'any es típic, quina és la seva tradició, el seu valors nutritiu...). Es localitza el país de procedència i es reconeix la bandera.

Autoria de l'experiència

Roser Solé (en nom de tot el Claustre)

Nivell al qual està adreçat

Educació infantil, educació primària

Àrea

Interdisciplinar

Competències bàsiques que es treballen

Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
Competències artística i cultural
Competència d'autonomia i iniciativa personal
Competència social i ciutadana

Descripció de la bona pràctica

Punt de partida
Pretén donar resposta a la necessitat de col·laboració entre escola i família, no solament en els aspectes relacionats amb el seguiment acadèmic dels nens i nenes, sinó també en aspectes més lúdics.
Pensem que aquestes situacions de contacte amb les famílies en un ambient més relaxat afavoreixen el bon clima escolar.

Objectius
 • Fomentar la participació de les famílies.
 • Ampliar els espais de col·laboració escola-família.
 • Conèixer la gastronomia de diversos països.
 • Millorar l'expressió escrita del nostre alumnat (treball de la recepta).
 • Valorar les fonts orals com a mitjà per aprendre.
 • Sensibilitzar la comunitat educativa envers la diversitat cultural.

Desenvolupament de l'experiència
 • Circular a les famílies demanant la participació.
 • Reunió amb els pares/mares/familiars col·laboradors per tal de clarificar els criteris a l'hora de realitzar els tallers amb l'alumnat.
 • Elaboració de les receptes a les aules.
 • Recerca d'informació sobre els plats a elaborar.
 • Confecció d'un barret de cuiner/a i un davantal per a cada alumne/a.
 • Desenvolupament dels tallers durant les Jornades Culturals.
 • Mostra gastronòmica i degustació dels plats oberta a tots els assistents.
 • Agraïment i detall a les famílies col·laboradores.

Temporització
Tres hores (una tarda de 15:00 a 18:00)

Documentació complementària
 • Material audiovisual.
 • Fitxes de treball.
 • Materials diversos

Difusió i comunicació de l'experiència a la comunitat educativa
Experiència oberta des del seu plantejament i fàcilment extrapolable a altres contextos.

Critèris d'avaluació
Valoració molt bona des de tots els sectors de la comunitat educativa. Es proposa donar-hi continuïtat i fer l'activitat biannualment.

Dades del centre

Nom: Esc. Mestre Ignasi Perarie
Adreça: Av. Pau Casals, s/n
Codi postal: 25230
Localitat: Mollerussa
Telèfon: 973 60 03 51
Adreça electrònica: c50005171@xtec.cat
Web: https://sites.google.com/site/escolaignasiperaire/