Títol

Diari de navegació

Breu resum de la pràctica

Diari en imatges que reflecteix el dia a dia a l'aula de P-3.

Autoria de l'experiència

Mª Carme Sol Clariana

Nivell al qual està adreçat

Educació infantil.

Àrea

Projecte interdisciplinar.

Competències bàsiques que es treballen

Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
Competència d'autonomia i iniciativa personal
Competència social i ciutadana

Descripció de la bona pràctica

Punt de partida
Vam pensar simplememt fer un diari en imatges i enregistrar el que anava passat a l'aula. Després, ens hem adonat de les seves possibilitats.

Objectius
- Estimular l’expressió oral a partir d’imatges en que els nens i nenes són els protagonistes.
- Reconèixer en cada pàgina l’activitat que s’hi realitza.
- Reconèixer qui hi surt
- Fer hipòtesis sobre els textos que hi surten a partir de les imatges
- Memoritzar el títol de cada pàgina
- Reproduir de memòria els textos d’algunes pàgines
- Acceptar que no poden sortir a cada pàgina
- Compartir amb les famílies les activitats de l’escola
- Servir de memòria col•lectiva fent que les activitats no morin mai i a la vegada fer de recordatori d’alguns conceptes treballats, reforçant els seu aprenentatge.


Desenvolupament de l'experiènciaAquest treball d’imatge es va crear, en un principi, com a suport per a l’expressió oral a l’aula de P-3, donada la importància que té en aquesta edat el fet que se sentin protagonistes. Cada full del diari l’hem imprès en DINA3 i plastificat perquè pugui ser manipulat pels alumnes d’aquesta edat. Els nens i nenes s’hi passen moltes estones mirant-lo i parlant entre ells
Possibilitats que hem vist en utilitzar-lo:

- L’hem treballat en gran grup i en petit grup per racons.
- L’hem treballat en suport paper i en format digital a la PDI que tenim a la classe.
- L’hem treballat com a joc: “Troba la pàgina on dibuixem una poma” “on és la cançó Fem una rotllana?”......
- Cada trimestre enquadernem les pàgines corresponents i cada dia un nen o nena se l’emporta a casa per compartir les experiències amb la seva família.
- La càmera de fotografiar ha esdevingut una eina familiar a la classe. A partir del 2on trimestre ja van començar a demanar fer alguna foto i poc a poc són ells mateixos qui han anat suggerint quines activitats enregistrem (“què no fem la foto?”) Evidentment no ho podem fotografiar tot, simplement enregistrem les activitats que ens venen de gust.


Temporització
Tot el curs

Recursos humans i materials
Les mestres
La càmera fotogràfica
L'ordinador
Un editor d'imatge
La plastificadora

Documentació complementària
http://www.xtec.cat/ceip-arnau-berenguer/Curs%2009-10/DIARI/pagines/tapa.htm

Aspectes innovadors
La utilització de les fotografies dels nens i nenes com a material per a l'aprenentatge.

Critèris d'avaluació
- Mostra interés per mirar el diari
- Participa activament en les converses.
- Reconeix les activitats enregistrades
- Es reconeix en les diferents fotografies
- Recorda els continguts treballats que hi surten
- Fa hipòtesis sobre els textos que hi surten
- Memoritza els títols d'algunes pàgines
- Diferencia les lletres dels números

Dades del centre

Nom: Escola Arnau Berenguer
Adreça: Plaça Generalitat s/n
Codi postal: 25243
Localitat: El Palau d'Anglesola
Telèfon: 973601967
Adreça electrònica:
http://www.xtec.cat/ceip-arnau-berenguer
Correu electrònic: c5003494@xtec.cat