Títol

El teatre com a eina preventiva en la resolució de conflictes

Breu resum de la pràctica

Es tracta d'una obra de teatre-fòrum on els propis alumnes són els actors i, en la qual, representen una situació de conflicte molt propera. Posteriorment, la situació de conflicte s'analitza amb el públic que en un moment donat, passa a ser actor de la mateixa.
La idea la treballa l'equip de convivència i el guió de la representació l'elabora un grup de teatre.
Et convidem a que vegis aquesta peça de teatre fòrum que hem preparat. Segurament quan la vegis reviuràs o pensaràs en situacions que et són properes. Un cop acabada, tu mateix/a ens podràs proposar una altra via d'actuació substituint el personatge de la representació el qual no t'hagi acabat de convèncer la seva conducta i aportant una altra forma d'actuar.

Autoria de l'experiència

Esther Pintó, Joan Ferran i Montse Segarra

Nivell al qual està adreçat

ESO

Àrea

Interdisciplinar

Competències bàsiques que es treballen

Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
Competències artística i cultural
Competència d'autonomia i iniciativa personal
Competència social i ciutadana

Descripció de la bona pràctica

Punt de partida
Fins ara, només tractàvem els conflictes un cop havien esdevingut. Ara bé, amb aixo no n'hi ha prou. S'han de previndre. Però, com fer-ho? Per exemple, utilitzant el teatre fòrum com a eina preventiva.

Objectius
Buscar eines que ens facilitin preveure i tractar els conflictes abans no esdevinguin.
Utilitzar el teatre-fòrum com a eina preventiva.

Desenvolupament de l'experiència
La sessió de teatre fòrum durarà uns 50 minuts dividits en tres parts. En la primera part farem algun joc d'escalfament entre actors/actrius i públic per tal de trencar el gel i crear un bon clima d'interacció; en una segona part es farà el visionat de la peça que hem preparat i en la tercera part estarem en grups reduïts on cada grup es fixarà en un dels personatges de la peça i proposarà una altra forma d'actuació. En la tercera part un/a voluntari/a de cada grup substituirà un dels personatges de la peça i recrearà la peça des del moment que ho desitgi per fer la seva proposta. Un cop acabada la intervenció amb el públic obrirem un petit fòrum al voltant de la proposta.

Documentació complementària
Un guió que hi ha preparat per treballar el tema.

Critèris d'avaluació
S'ha realitzat una primera avaluació de l'obra, després de la seva representació i, aquesta ha estat molt positiva. Com a aspectes cal destacar, la bona implicació, resposta i participació de l'alumnat.
Falta avaluar-ne el seu tractament posterior en les sessions de tutoria.

Dades del centre

Nom: Ins. Terres de Ponent
Adreça: c/ Torregrossa s/n

Codi postal: 25230
Localitat: Mollerussa
Telèfon: 973 60 21 00
Adreça electrònica: c5005582@gmail.com