Títol
Fem un Lipdub

Breu resum de la pràctica
En aquesta sessió volem presentar-vos com vam elaborar una activitat que ens va integrar a tot el centre: un lipdub en anglès. Us explicarem el procès que vam seguir des de la idea inicial fins a què es penja al bloc de l’escola.

Autoria de l'experiència
David González Mata, Ingrid Morreres

Nivell al qual està adreçat
Educació infantil, educació primària

Àrea
Llengua anglesa

Competències bàsiques que es treballen
 • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
 • Competències artística i cultural
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana

Descripció de la bona pràctica
Punt de partida
Els Lipdub ja són quelcom més que una moda a Internet; s’estan convertint en un fenomen social. Lipdub és una paraula d’origen anglès, significa literalment doblatge dels llavis. Arrel de tot això i del fet de què va semblar una idea que ens va engrescar a tothom, a la vegada que era innovadora, fresca, original, autèntica i que ens feia participar a tots ens vam decidir a fer-la.

Objectius
 • Conèixer què és un lipdub i alguns dels seus trets.
 • Veure informació sobre els lipdubs i visionar-ne alguns de mostra.
 • fer un treball fonètic i de lèxic amb la cançó escollida.
 • Enregistrar-ne un a tot el centre.
 • Gaudir d’una experiència col•lectiva

Desenvolupament de l'experiència
 • Explicació del què és.
 • Veure’n alguns exemples enregistrats.
 • Triar la cançó
 • Treballar-la a l’aula.
 • Marcar un recorregut a fer amb la càmera
 • Preparar com un guió indicant què han de cantar els actors en cada momento, què fan i com van vestits.
 • Assaig general sense gravar i gravant
 • Enregistrament definitiu.

Treball competencial
Es treballen de manera integrada les competències comunicativa i lingüística, especialment l’oral, tant d’expressió com de comprensió i de producció. També es treballa la competència digital i del tractament de la informació.

Temporització
2 mesos aproximadament.

Recursos humans i materials
 • Tots els i les alumnes del centre, mestres, administrativa i cuineres.
 • Reproductor de MP3
 • Càmera de vídeo.
 • Articles de vestir i d’ornamentació diversos.

Critèris d'avaluació
 • Autoavaluació conjunta
 • Recapacitar sobre el que s'ha fet
 • Contestar preguntes sobre la feina feta

Dades del centre
Nom: Escola El Sitjar
Adreça: Ronda Pau Casals, 6
Codi postal: 25240
Localitat: Linyola
Telèfon: 973575378
Adreça electrònica: ceipelsitjar@xtec.cat
Adreça web: http://xtec.cat/ceipelsitjar/Noves/Indexnove.htm