Títol

Fem un curt

Breu resum de la pràctica

Treball interdisciplinari sobre el cinema a tota l'escola partint de la projecció de la pel·lícula "Floquet de Neu". El cicle mitjà ens hem centrat en el coneixement i en l'elaboració del que és un curt.

Autoria de l'experiència

Marina Torà, Elisa Botargues, Elvira Espinet, Magda Baró

Nivell al qual està adreçat

Educació primària

Àrea

Interdisciplinar

Competències bàsiques que es treballen

Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
Competències artística i cultural
Tractament de la informació i competència digital
Competència matemàtica
Competència d'aprendre a aprendre
Competència d'autonomia i iniciativa personal
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Competència social i ciutadana

Descripció de la bona pràctica

Punt de partida
Totes les classes de l'escola van defensar dos temes davant d'una assemblea general de centre. Cada curs va fer una primera tria de tots els temes presentats i els dos temes més votats van passar una segona volta.Els vuit temes seleccionats van ser votats novament en unes eleccions generals (cens, urnes, meses, membres, paperetes, periodistes, votants)

Objectius
- Millorar el llenguatge audiovisual

- Aprendre a treballar cooperativament amb les altres persones

- Usar diversos llenguatges per expressar i comunicar els continguts treballats

- Reflexionar sobre el propi procés d'aprenentatge

Desenvolupament de l'experiència
- Visionar la pel·lícula "Floquet de neu" al Cinemes d'Alpicat

- Debat i col·loqui sobre la pel·lícula

- Avaluació de coneixements previs

- Treball cooperatiu per escollir el tema del nostre curt

- Treball per tallers:

-- De llengua: storyboard, vocabulari cinema, comprensió lectora, diari del cineasta, comprensió lectora i expressió escrita en anglès

-- De matemàtiques: tangram, resolució d'operacions, orientació espaial

-- D'audiovisuals: doblatge, tractament d'imatge fixa, chroma key, aplicació d'una imatge dins d'un video, recerca de sons pels efectes especials

-- Dramatització: assaig i enregistrament

- Avaluació final

- Visionat del curt "La diversió de l'escola encantada"

Temporització
Durant el 2n trimestre dues sessions de 45 minuts a la setmana

Recursos

- Personals: Les quatre mestres assignades al cicle mitjà

- Econòmics: -

- Funcionals: Diferents espais: aules dels cursos, aula d'informàtica, aula d'anglès i l'aula de ciències adaptada com un plató de cinema

- Materials: Càmeres de fotogràfiques, trípode, ordinadors, PDI, micros, plàstics verds, coixins per adaptar espais, altres materials o accessoris, brúixoles, tangrams,...


Difusió i comunicació de l'experiència a la comunitat educativa
Elaboració d'un DVD i publicació en el bloc del centre

Presentació a la Jornada de Bones Pràctiques

Documentació complementària
Utilitzada: Revistes, diaris, vídeos, internet,...

Generada: dossier de fitxes, diari del cineasta, DVD del curt

Critèris d'avaluació
Graelles de seguiment i d'observació del treball cooperatiu

Avaluació final: el curt i ús dels programes
Què hem après, tant jo personalment com el centre?

Millorar en el treball per projectes i en l'ús del programari

Dades del centre

Nom: Esc. Joaquim Palacín
Adreça: Passeig d'Urgell, 17
Codi postal: 25142
Localitat: Bellvís
Telèfon: 973 56 53 28
Adreça electrònica: c5001084@xtec.cat
Web: http://www.xtec.cat/ceipjpalacin