Títol
L'escola i l'entornBreu resum de la pràctica
Des del claustres hem proposat diferents activitats per tal de millorar la relació i convivència entre les famílies del nostre alumnat.

Autoria de l'experiència
Mª Soledat Font i Mònica Prim

Nivell al qual està adreçat
Educació infantil, educació primària

Àrea
Interdisciplinar

Competències bàsiques que es treballen
  • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
  • Competències artística i cultural
  • Competència social i ciutadana

Descripció de la bona pràctica
Punt de partida
Percebem que les famílies dels nostres alumnes estan dividides en dos grups, amb visions diferents sobre la realitat dels seus fills. Aquest fet ens arriba, i perjudica la convivència entre els nens a l'escola.

Objectius
El claustre ens plantegem canviar aquesta visió i ens proposem apropar les famílies entre elles en aspectes vinculats a l'escola.

Desenvolupament de l'experiència
Al llarg del curs escolar demanem la col·laboració de les famílies. De forma sistèmatica durant el període de Nadal i les jornades culturals. Algunes activitats proposades són:
  • Construcció del pessebre pel poble.
  • Exposició de postals de Nadals.
  • Decoració de l'escola durant l'hivern.
  • Omplim el poble de música.
  • Teatre de les famílies pels alumnes.
  • Creació de contes en família.

Treball competencial
A través d'aquestes propostes hem afavorit la relació entre les famílies del nostre alumnat mitjançant activitats artístiques i culturals.

Temporització
Al llarg del curs escolar.

Recursos humans i materials
Hem col·laborat estretament famílies, mestres i poble.

Documentació complementària
Power point, contes en família.

Aspectes innovadors
S'ha establert una col·laboració sistemàtica famílies-escola al llarg d'aquests darrers cursos escolars.

Critèris d'avaluació
Hem observat una augment progressiu i qualitatiu de la col·laboració de totes les famílies a mesura que anàvem avançant en la realització de les diferents activitats en aquest temps. A més a més també hem apreciat que en aquestes activitats la divisió entre les famílies està més diluïda. Fet que afavoreix la relació entre els alumnes.

Dades del centre
Nom: Escola El Timó
Adreça: Carretera, 21
Codi postal: 25222
Localitat: Sidamon
Telèfon: 973717021
Adreça electrònica: c5004221@xtec.cat
Adreça web: blocs.xtec.cat/ceipeltimo