Títol

L'escoleta és de tots

Breu resum de la pràctica

A L'Infant mensualment realitzem activitats de portes obertes, per tal que els pares/mares, famílies veguin com treballen els nens i nenes a l'escola.

Autoria de l'experiència

Anna i Sandra

Nivell al qual està adreçat

Llars d'infants

Àrea

Interdisciplinar

Competències bàsiques que es treballen

Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
Competències artística i cultural
Tractament de la informació i competència digital
Competència matemàtica
Competència d'aprendre a aprendre
Competència d'autonomia i iniciativa personal
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Competència social i ciutadana

Descripció de la bona pràctica

Punt de partida
El nostre punt de partida són les mateixes famílies. La incognita era: com es treballava amb els infants i que es feia a diari. No enteneien que els nens i nenes petits puguessin treballar un pintor com Monet. Partint d'aquest conflicte cognitiu es planteja com donar resposta a les famílies. La millor manera és viure en primera persona el que fan els seus fills i filles. Amb aquestes activitats, es preten apropar les famílies a l'escola. Som conscients que tots els pares i mares no poden venir pels horaris de feina i per això intenten fer-les en diferents dies i en diferents horaris. És una manera de treballar amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'ensenyament per tota la comunitat educativa.

Objectius
  • Establir relacions afectives positives entre famílies i escola.
  • Participar amb iniciativa i constància en les activitats dels nostres nens i nens de l'escola.
  • Comprendre el llenguatge adult i dels altres infants, comunicar-se i expressarse amb els diferents llenguatges.
  • Projectar les pròpies vivències a través de les diferents activitats.
  • Identificar-se com a persona, assolir el grau de seguretat afectiva i emocional tot compartint el temps de'escola i família.

Desenvolupament de l'experiència
Concretament amb el projecte de Monet es volia treballar principalment l'intel·ligencia pictórica. Sempre es treballa amb pinzells, esponjes, etc. i els mestres "ordenem" que han de fer. En aquesta ocasió es volia provocar i motivar als infants amb diversos materials que no eran especificament per pintar. Primerament es treballa l'ofici del pintor mirem el video baby einstein de Monet, a continuació mirem els seus quadres i es trien 4 per treballar més a fons. A les diverses sessions s'observen els colors de les estacions i es miren els quadres del Monet que representen aquestes estacions. Les sessions finalitzen amb la projecció al paper dels quadres que hem treballat fent-lo lliurement amb diversos materials. Per finalitzar el projecte es comparteix amb les famílies durant un mati. Què farem? Aquell dia compartirem amb tots les experiències dels dies anteriors. Amb un llenç gegant farem volar la imaginació i sempre treballant sense pinzells. Comença l'activitat quan arriben les famílies i es troben una sorpresa a l'escola, tal com passa amb el infants. A l'arribar està tot el mateiral preparat, es posen còmodes amb el seu fill o filla i escolten una història que les mesters expliquen. En aquesta ocasió se'ls hi explica que hem fet durant el projecte i s'explica una senzilla història de l'activitat del dia. Per exemple: un dia va neixer un pintor que es deia Monet, però era una mica despistat.... i que li va passar?!, doncs que va perdre els seus pinzells, però tenia que treballar i tenia un llenç gran, gran, grannn per pintar, així que a l'escola hem buscat i hem trobat tot això per poder ajudar al Monet a fer la seva feina..., ens voleu ajudar?

Treball competencial
De manera continuada en els nostres projectes i des dels ultims anys, realitzem activitats de portes obertes. Fem sessions on els infants són els principals protagonistes i les famílies poden participar de manera activa en el desenvplupament de la sessió. Un exemple serà el més aclaridor. En el projecte del pintors es van representar quadres del impresionisme de Monet, es van utilitzar diferents técniques. La primera sessió es va pintar amb raspalls de dents observant primer un quadre d'un paissatge d'hivern, també es va pintar amb pilotes mirant previament un quadre de la primavera, amb bastonets de cotofluix es va representar l'estiu, observant també el quadre del pintor, etc. Així doncs el dia de l'activitat amb els pares i mares es va posar un paper que ocupava tot el terra i es va pintar lliurement sense pinzells, tenien cordiils, raspalls de dents, pilotes, bastonets cotofluix, etc. D'aquesta manera es fa una sessió com les del dia a dia i les famílies ho viuen en primera persona.

Documentació complementària
A la trobada es farà una presentació online per tal de compartir la nostra experiència i enrrquir-nos tots plegats.

Critèris d'avaluació
Habitualment fem autoavaluació de la nostra activitat amb l'home pallasso: què he aprés?; què he sentit?, de què em servirà el què he aprés?. L' avaluació és continuada i sempre la intentem fer per tal de millorar la nostra tasca.
Pel que fa als infants, no avaluem cada activitat de manera individual, sino que fem una avaluació continuada i de la totalitat d'un temps determinat per l'escola. Creiem què és més important el desenvolupament dels infants durant un temps que no l'actuació concreta en una activitat.

Dades del centre

Nom: E. B. L'infant
Adreça: C/Enric Granados 10

Codi postal: 25230
Localitat: Mollerussa
Telèfon: 973 71 04 79
Adreça electrònica: escolabressollinfant@gmail.com