Títol
La col·laboració entre centres: de l'escola bressol a l'institut passant per l'escola de primàriaBreu resum de la pràctica
Es tracta d'un projecte de col·laboració entre diferents centres que es concreta en activitats factibles tant per l'esola bressol com per l'escola de primària, i també per secundària.

Autoria de l'experiència
Carme Garcia

Nivell al qual està adreçat
Llars d'infants, educació infantil, educació primària

Àrea
Interdisciplinar

Competències bàsiques que es treballen
  • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
  • Competència d'aprendre a aprendre
  • Competència d'autonomia i iniciativa personal
  • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
  • Competència social i ciutadana

Descripció de la bona pràctica
Punt de partida
Volem treballar l'hort d'una forma competencial i no tant pel fet de plantar i recolectar. Busquem ajuda en la entitat que pot col·laborar amb nosaltres.

Objectius
Aprofundir en el treball competencial de l'hort.
Facilitar que alumnes de secundària puguin experimentar en el nostre centre.
Establir un procés de col·laboració bilateral.

Desenvolupament de l'experiència
Des del juliol de 2010, persentem un esborrany de projecte a la direcció de l'Institut Mollerussa on exposem el reguitzell d'activiitats que el centre pot desenvolupar amb ajuda del personal de l'institut.
D'entre aquestes activitats pren molta força la de l'hort.
Paral·lelament, els alumnes de l'escola bressol també realitzen activitats a l'institut.

Treball competencial
S'intenta que els alumnes en aquesta activitat pensin i aprenguin fent, desnvolupant les seves capacitats per potenciar, a posteriori, les competències bàsiques. Es pretén que els alumnes descobreixin i construeixin els seus aprenentatges, per exemple: que intueixin que han de folrar el palot i com ho han de fer perquè la terra no marxi.

Temporització
Tot el curs.

Recursos humans i materials
Durant tot el curs, una mestra de l'Institut Mollerussa havia baixat al nostre centre durant un dia a la setmana per portar a terme les activitats prèvies que permetrien donar forma al treball de l'hort. Cada dia que ella baixava se'n gaudia un grup d'alumnes difefrents. Durant la setmana la mestra del centre, repetia la mateixa activitat a la resta de grups, de tal forma que totes i tots reben la mateixa informació.

Documentació complementària
Els numeros del Guix on consten publicats treballs d'hort.

Aspectes innovadors
Penso que la novetat està en la col·laboració establerta amb l'Institut que permet que tots ens en gaudim dels aventatges de l'altre. (Els alumnes de l'institut han pogut conèixer l'organització de la tasca docent per alumnes més joves i els nostres alumnes han pogut observar i participar activament en activitats dissenyades pel departament d'infantil.

Critèris d'avaluació
-Valorem si ha hagut prou activitats on els alumnes de la nostra escola com els de les escoles bressol que també hi participen, són realment comptats.
-Valorem si els alumnes del grau d'Educació Infantil van poder desenvolupar amb flexibilitat les activitats que tenien preparades.

Dades del centre
Nom: Escola Les Arrels
Adreça: Prat de la Riba, 8
Codi postal: 25230
Localitat: Mollerussa
Telèfon: 973604727
Adreça electrònica: c5009356@xtec.cat
Adreça web: www.lesarrels.cat