Títol
La fàbrica de petons

Breu resum de la pràctica
Dins el projecte d'intel·ligència emocional els nens i nenes d'Educació Infantil fabriquen petons per regalar-se quan marxen a cas. Les famílies també col·laboren en l'elaboració de petons màgics que regalen a l'escola i aconsegueixen així fer protagonistes els seus fills i filles alhora que contribueixen a millorar la seva autoestima.

Autoria de l'experiència
Trini Serrano, Eva Bonastra, Roser Solé

Nivell al qual està adreçat
Educació infantil

Àrea
Interdisciplinar

Competències bàsiques que es treballen
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competències artística i cultural
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència social i ciutadana

Descripció de la bona pràctica
Punt de partida
Els infants s'asseuen en rotllana i al centre s'hi col·loca una capsa tancada que provoca la curiositat de l'alumnat.Sempre sorgeix la pregunta sobre el contingut de la caixa que fa de fil conductor per la plantejament de diferents hipòtesis (Filosofia 3/18). Cda hipòtesi fa que en sorgeixi una de nova fins a descobrir el que hi ha dins.Mirem la capsa sense obrir-la tota i anem treient els objectes que hi ha dins un per un (CD, conte, pintallavis, papers...)
Posem música de Vivaldi, expliquem el conte i ens pintem els llavis per marcar petons de diferents colors en uns paperrets que guardarem a la capsa amb els noms de cada nen o nena.

Objectius
 • Conèixer les pròpies emocions
 • Potenciar el bon clima emocional
 • Afavorir el respecte als altres
 • Implicar les famílies en el procés d'aprenentatge dels seus fills/filles

Desenvolupament de l'experiència
Una vegada elaborats els petons dels infants, s'explica que aquests hande servir per poder regalar als companys de classe per demanar-los disculpes quan alguna actuació nostra ha pogut molestar l'altre, per agraïr-los una estona agradable al pati, per demanar-los la seva amistat...
La capsa es pot utilitzar en qualsevol moment del dia per resoldre algun conflicte que s'hagi pogut produir o per agraïr alguna cosa, es fa sempre a iniciativa de l'alumnat però amb el guiatge de la mestra que és qui explicarà els nens i nenes perquè algú necessita regalar un petó a algú altre i les emocions que intervenen.

Treball competencial
Està especialment vinculat a la competència social i ciutadana.
Busca fer l'alumne capaç de conèixer les seves pròpies emocions i saber-les gestionar per tal d'aconseguir el seu propi benestar emocional i experimentar relacions positives amb els altres.
Fomenta doncs també, la competència d'aprendre a aprendre i la competència d'autonomia i iniciativa personal.

Temporització
Una sessió inicial de 45 minuts i quan sorgeix la necessitat

Recursos humans i materials
 • Humans: Tutores, mestra de reforç, alumnat i famílies.
 • Materials: Capsa, CD, conte "Es necessiten petons" de Gemma Lienas i Àfrica Fanlo, Ed. La Galera, 2008; pintallavis, papers i llapis

Documentació complementària
 • Bisquerra, R. "Educación emocional i bienestar" Praxis, Barcelona,2000
 • Agulló Morera, M.J., Fillella, Gemma i altres "La educación emocional en la pràctica" HORSORI-ICE
 • Goleman, "Intel·ligència emocional" Ed. Kairos (1996)

Aspectes innovadors
Aprendre jugant, fabricant petons propis que es regalen sense cost econòmic però amb una gran càrrega emocional amb la implicació de les famílies, que participen jugant i compartint amb els fills/es el seu procés de maduració emocional.

Critèris d'avaluació
 • Observació de les reaccions i respostes dels infants en la resolució dels conflictes que sorgeixen.
 • Graelles d'orservació: Empatia/ Petons regalats/ Protagonista/ Autoestima
 • Enregistrament (foto/vídeo)
 • Feedback nen/a-escola-família-nen/a -escola

Dades del centre
Nom: Mestre Ignasi Peraire
Adreça: Av. Pau Casals, s/n
Codi postal: 25230
Localitat: Mollerussa
Telèfon: 973600351
Adreça electrònica: c5005171@xtec.cat