Títol

Les Emocions a l'escola, a casa...

Breu resum de la pràctica

Estem desenvolupant un projecte d'educació emocional al centre després de rebre assessorament al respecte; comptem a més a més, amb la col·laboració dels pares en alguna que altra activitat... Hem intentat incloure aquest projecte en el marc del treball d'intel·ligències múltiples que portem a terme a l'escola i, és també "l'excusa" per establir íntims lligams amb els pares.

Autoria de l'experiència

MªCarme Garcia Hernández

Nivell al qual està adreçat

Educació infantil

Àrea

Descoberta d'un mateix

Competències bàsiques que es treballen

Competència d'aprendre a aprendre
Competència d'autonomia i iniciativa personal
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic


Descripció de la bona pràctica

Punt de partida:
Contextualitzem els nostre alumnes; cada cop i de forma generalitzada els nostres alumnes són més dispersos i amb una manca gran d'atenció. Tenen molta energia i han d'aprendre a regular-la i canalitzar-la. Demanem un assessorament en educació emocional que portem a terme durant el 1r trimestre. Comencem a desenvolupar el projecte a partir del 2n trimestre.

Objectius:
- Aconseguir que els nostres alumnes siguin conscients de les seves emocions per així poder autoregular-se.
- Cercar un clima d'autocontrol, respecte pels altres i per un mateix, així com de calma al centre.
- Treballar la intel·ligència emocional.


Desenvolupament de l'experiència:
Anem seguint els passos que se'ns proposen a l'assessorament, portant a terme sobretot activitats de conscienciació de les emocions dels nostres alumnes per, a poc a poc, passar a les de regulació.

Treball competencial:
Bàsicament treballem la competència d'autonomia i d'interacció amb el món físic.

Temporització:
2n i 3r trimestre

Recursos humans i materials:
El projecte l'iniciem dues mestres que actuem al mateix temps establint un horari sistemàtic per cada curs; a poc a poc, el projecte s'integra en la quotidianitat de l'aula i es assumit per les tutores; així al final, tot l'equip docent està integrat.

Documentació complementària:
El material que ens ha aportat l'assessora (Dra. Anna Soldevila)

Aspectes innovadors:
Tal vegada, el més innovador resideix en com aunar molts aspectes diferents en un mateix projecte de forma globalitzadora (els pares ens expliquen contes, a poder ser, des del vessant emocional).

Critèris d'avaluació:
- Els alumnes són capaces de verbalitzar els seus diferents estats d'ànim.
- Fan funcionar correctament el taulell "Com em sento..."
- Segueixen els passos de regulació emocional del conte de la tortuga.


Dades del centre

Nom: Escola Les Arrels
Adreça: C/ Prat de la Riba, 8
Codi postal: 25230
Localitat: Mollerussa
Telèfon: 973604727
Adreça electronica: www.lesarrels.cat

Correu electrònic: c5009356@xtec.cat