Títol
Més enllà dels núvols: l'espai

Breu resum de la pràctica
El treball de l'espai a tot els nivells de l'escola.
Ha consistit en un estudi gradual de diferents apartats del tema: dels planetes, dels personatges extraterrestres, de les constel·lacions, dels satèlits, de les distancies i sol i d'altres estels, així com de les curiositats al voltant de l'espai i dels autors que en temps anteriors n'han parlat: Jules Verne,...
També l'observació directa del cel a l'estany d'Ivars i al Cda d'Ager.
Tot finalitzarà amb la representació davant els pares de tot el que han aprés els alumnes.

Autoria de l'experiència
Àngels Nabau i Miró

Nivell al qual està adreçat
Educació infantil, Educació primària

Àrea
Totes

Competències bàsiques que es treballen
 • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
 • Competències artística i cultural
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència matemàtica
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana

Descripció de la bona pràctica
Punt de partida
El tema del projecte interdisciplinari d'aquest curs.

Objectius
 • Donar a conèixer a l'alumnat el nostre espai proper i al més llunyà.
 • Potenciar la curiositat pels fet desconeguts i llunyans.
 • Saber la influència que l'espai i alguns astres en concret tenen sobre nosaltres mateixos i el nostre planeta.
 • Potenciar el treball de recerca de l'alumnat

Desenvolupament de l'experiència
El projecte s'ha desenvolupat mitjançant el treball de BLOCS de continguts per donar a conèixer els diferents aspectes de l'espai de forma gradual, clara i concisa.

Treball competencial
 • Potenciació de la recerca per al treball, en l'alumnat.
 • Potenciació de la imaginació en la confecció de personatges extraterrestres i altres activitats.
 • Utilització de les noves tecnologies.

Temporització
Tot el curs.

Recursos humans i materials
La mestra de que du a terme el treball del projecte interdisciplinari i els tutors/res que han treballat amb l'alumnat a l'aula. També voluntaris que han confeccionat un planetari metàlic i desmontable
Els materials de reciclatge (taps, envasos, llaunes, capses, etc.) aportats pels alumnes i els fungibles destinats per l'escola al projecte.

Documentació complementària
Llibres de la biblioteca, adquirits per al treball del tema i aportats pel Cda Centre d'Observació de l'Univers d'Ager.

Aspectes innovadors
 • Treball competencial en petit grup, gran grup i de recerca.
 • Observació directa en espais propers.

Critèris d'avaluació
 • Capacitat de buscar informació referent al tema.
 • Autonomia per desenvolupar la seva feina.
 • Grau d'assoliment dels coneixements adquirits.

Dades del centre
Nom: Escola Mare de Déu de l'Horta
Adreça: Ctra. de Barbens, 42
Codi postal: 25260
Localitat: Ivars d'Urgell
Telèfon: 973500352
Adreça electrònica: c5001801@xtec.cat
Adreça web: http://www.xtec.cat/ceip-mare-deu-horta-ivars/