Títol

Racons poètics

Breu resum de la pràctica

Recitat de poemes en diferents indrets significatius del poble de Linyola, amb una breu fanfàrria d'inici i acabament.
Hi va participar l'alumnat de P5 i 6è i els resultat de tota l'experiència es pot visionar i escoltar en DVD i una presentació. Ha estat premiat al Baldiri d'enguany.

Autoria de l'experiència

Isabel, Pepita, Rosa, Carme i Ramon

Nivell al qual està adreçat

Educació infantil, Educació primària

Àrea

Llengua. Altres.

Competències bàsiques que es treballen

 • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
 • Competències artística i cultural
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana

Descripció de la bona pràctica

Punt de partida
Es planteja un treball internivells de recitat de poemes que ha de culminar en estendre'l al poble de Linyola, amb la qual cosa aportem el nostre gra de sorra a l'arribada de la primavera.
Ens permet abordar el tema, centrat en la llengua, de manera interdisciplinar.

Objectius
 • Obrir l'escola a la comunitat.
 • Celebrar la primavera amb el poble.
 • Fer un treball oral i cooperatiu de la poesia.
 • Vivenciar que una temàtica es pot abordar des de diversos punts de vista (interdisciplinarietat).

Desenvolupament de l'experiència
Es comença treballant diverses tipologies textuals: pregó, cartells, poemes. Les temàtiques i els autors són diverses, adients a cadascun dels llocs on els recitadors es pararan a dir el poema.
A classe es treballen els poemes i els altres tipus de textos.
Apresos els textos i poemes, els nens i nenes de P5 van a l'Ajuntament a fer el pregó, per fer sabedor al poble de l'esdeveniment.
A l'endemà, un assolellat dia de primavera, els nostres protagonistes surten de l'escola i es comencen a recitar poemes a diversos indrets del poble, acabant amb una darrera interpretació en ple camp, lloc on més es nota aquest despertar de la natura primaveral.

Treball competencial
Es pretén mostrar el resultat d'un treball interdisciplinar i internivells, amb plena significativitat i enriquiment, ja que té com a objectiu final la interpretació, davant la nostra comunitat escolar, el tractament que en fem de la poesia i altres textos, i es col·labora en el manteniment d'una important jornada per les lletres i el costum popular, com ho és l'alegria de l'esclat de la natura de la primavera.

Temporització
3 setmanes

Recursos humans i materials
 • Nens i nens de P5 i 6è.
 • Intruments musicals.
 • Atrezzo d'ambientació.
 • Gravadora i editor de video. Càmeres fotogràfiques i ordinadors.
 • El poble i rodalies: l'Ajuntament pel pregó, l'església, la plaça, el mercat,...

Documentació complementària
S'adjunta DVD i Presentació.

Aspectes innovadors
 • Escola oberta a la comunitat.
 • Treball interdisciplinar al voltant del llenguatge poètic.
 • Treball internivells.
 • Treball significatiu i enriquit.

Critèris d'avaluació
 • Treball competencial.
 • Recitat de poemes.
 • Cooperació entre nens i nenes de diferents edats.
 • Obertura a la comunitat.
 • Valoració de la primavera com a festa associada a la literatura.


Dades del centre

Nom: Escola El Sitjar
Adreça: Ronda Pau Casals, 6
Codi postal: 25240
Localitat: Linyola
Telèfon: 973575378
Adreça electrònica:
www.xtec.cat/ceipelsitjar
Correu electrònic: c5002970@xtec.cat