Títol

Setmana de l'Amistat

Breu resum de la pràctica

Preparació i gravació d'una Scene Mob com a activitat de cloenda de la celebració de la Setmana de L'Amistat.

Autoria de l'experiència

Núria Caño Romeu

Nivell al qual està adreçat

Educació infantil, educació primària

Àrea

Interdisciplinar

Competències bàsiques que es treballen

Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
Competències artística i cultural
Competència d'aprendre a aprendre
Competència social i ciutadana

Descripció de la bona pràctica

Punt de partida
A partir de la celebració de la Setmana de l'Amistat s'organitza per cicles diferents activitats coordinades per la Comissió de Convivència del nostre centre.

Objectius
 • Reflexionar, parlar i arribar a conclusions a nivell d'aula de la importància de ser i tenir bons amics.
 • Realitzar una Scene Mob a nivell de centre com a element lúdic i creatiu, que a la vegada afavoís la cohesió a nivell de tota l'escola.
 • Relacionar el valor de l'amistat amb l'Educació per la Pau.

Desenvolupament de l'experiència
☻Eslògan: Estima’m!!!!
☻Símbols als dos edificis: arbre de la Pau i un cor amb mans. TASCA DIVENDRES anterior a la setmana.
☻Rètol de la SETMANA de l’AMISTAT, a les finestres de tots dos edificis amb folis de colors. TASCA DIVENDRES anterior a la setmana.
☻Planificació de les Activitats i la seva difusió a les famílies (díptic).
☻Acabar DECORAT SCENE MOB. TASCA DIVENDRES anterior a la setmana.

☻Dilluns 30: Obrim el cor a l’amistat! (activitat a l’aula) De 9 a 11h entrada amb música als dos Edificis (Cançó “Els meus amics” del club Super 3). Explicació del conte "Els músics de Bremen". Presentació de la setmana.

☻ Dimarts, 31: Treballant ens fem més amics! HORARI LLIURE
1. Descobrim els amics de la nostra família.
El mestre/a presentarà l’activitat parlant de l’important què són els amics, els pares ens poden explicar les experiències viscudes entorn els amics què tenen. Es lliura un cor retallat a cada nen i nena en el que hi ha preguntes què ajudaran a la conversa que tindran amb els seus pares.
Aquest cor quan el retornin s’enganxarà al mural de l’aula.
Ed. Infantil: van portar fotos dels amics de la família.

2. Treball de la cançó “Els meus amics” .
Escoltar-la, llegir-la, cantar-la,..... (Cada alumne té la lletra de la cançó).
Es pot ja mirar l’Scene Mob: ECOM.
Es concreta l’estrofa a treballar i es van fent propostes o idees del que es pot fer, representar, jugar,....

☻Dimecres, 1: Cantem per l’amistat! (activitat a l’aula / cicle)
1.Recollim el cor de cada alumne/a amb les respostes de la família, de forma voluntària algú llegeix alguna resposta (2-3 alumnes i es comenten). Es penjaran al mural de l’aula perquè ho puguin llegir lliurement. (Es pot fer en un moment que el tutor/a ho cregui convenient). HORARI LLIURE.
2.Assaig: Es concreta la proposta d’escenificació i s’assaja. Es decideix elements, vestuari.. de l’escenografia...

☻Dijous, 2: Preparem l’espectacle!!!
1. Assaig general de tota l’escola, tota la tarda al gimnàs.
2.Activitat optativa: confeccionem una polsera de l’amistat . Cadascú es confecciona una polsera de la millor manera que sàpigui fer i es posen totes dins d’una capsa, un per un agafaran una polsera sense mirar desprès de posar-la comunicarem l’autor/a.

☻Divendres, 3: Celebrem junts la Setmana de l’Amistat (activitat a aula / tota l’escola).
A la tarda, tota l’escola junts al gimnàs celebrarem la cloenda de la Setmana de l’amistat:
Parlament de la directora, referent a la setmana i qüestions pràctiques del moment.
Realització de tot l’Scene Mob, col.locant tots el nens i nenes als laterals del gimnàs per ordre de sortida, ho haurem practicat dijous.

Temporització
Setmana del dilluns 30 de gener al divendres 3 de febrer.
El Dia de la Pau es treballa a nivell de cicles i no d'escola.

Documentació complementària
 • Música entrades
 • Símbols (arbre i cor)
 • Mural a l’aula
 • Conte “Els músics de Bremen” música suau de fons
 • Cor retallat amb les preguntes.
 • Cançó i Lletra
 • Vestuari
 • Elements escenografia

Difusio i comunicació de l'experiència a la comunitat educativa
Díptic informatiu a les famílies.
L'Scene Mob ha estat penjada al blog de centre per a fer-ne difusió a tota la comunitat educativa.

Critèris d'avaluació
 • Conéixer l'Amistat com un valor fonamental per a la convivència.
 • Col.laborar amb els companys i companyes del centre en l'elaboració d'un treball comú.
 • Conéixer el grau de satisfacció de les diferents activitats realitzades per part dels alumnes i professors.

Dades del centre

Nom: Esc. La Bassa
Adreça: Dr. Fleming s/n

Codi postal: 25141
Localitat: Torregrossa
Telèfon: 973 17 00 41
Adreça electrònica: c5004723@xtec.cat
Web: www.xtec.cat/ceip-labassa