Títol

Som i serem del Pla d'Urgell

Breu resum de la pràctica

Coneixement vivencial de la comarca del Pla d'Urgell a través del patrimoni econòmic, social i cultural.

Autoria de l'experiència

Jordi Jové i Lanaspa

Nivell al qual està adreçat

Educació primària

Àrea

Projecte interdisciplinar

Competències bàsiques que es treballen


 • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
 • Competències artística i cultural
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència matemàtica
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana

Descripció de la bona pràctica

Punt de partida
La nostra pràctica educativa neix a partir d'una sèrie d'experiències que firmaven part de la cultura de centre i que van configurar el projecte d'educació per la ciutadania. A cicle inicial es planteja l'estudi del municipi i a cicle mitjà, la comarca. Al cicle superior, ens endinsàvem amb el coneixement del Pla d'Urgell.

Objectius
 • Utilitzar les fonts orals com a recurs bàsic per a l'obtenció d'informació històrica.
 • Conèixer històries, fets, esdeveniments, personatges, tradicions... relacionades amb costums locals i comarcals.
 • Identificar les funcions o activitats d'alguna entitat amb funcions, implicacions o finalitats socials
 • Comparar, a partir de l'anàlisi del paisatge, edificis de diferents èpoques argumentant quins són més antics i perquè.

Desenvolupament de l'experiència
El treball de la comarca es desenvolupa al Cicle Mitjà. El plantejament gira al voltant de l'estudi de l'entorn proper a l'alumne/a, i de la recerca de la informació a partir de les fonts orals.

Treball competencial
Té les característiques d'un treball interdisciplinari on convergeixen els objectius de diverses àrees tenint en compte les competències bàsiques.

Temporització
2 setmanes.

Recursos humans i materials
 • Tots els mestres del Cicle Mitjà.
 • Equip Directiu.
 • Consell Comarcal del Pla d'Urgell
 • Institucions del Pla d'Urgell
 • Particulars
 • Empreses que configuren el sector econòmic de la comarca.

Documentació complementària
 • S'han elaborat quatre dossiers que engloben el treball de tots els pobles del Pla d'Urgell.
 • La bibliografia s'ha extret a partir de webs relacionades amb els llocs treballats.

Aspectes innovadors
 • Treball competencial.
 • Partir de la pràctica per arribar al coneixement.

Critèris d'avaluació
 • Identifica els serveis públics prestats per diferents àmbits administratius.
 • Identifica les bones pràctiques en relació al medi i de consum responsable.
 • Identifica els elements bàsics de l'estructura econòmica i de l'organització social, política de la comarca.
 • Classifica els diferents grups de vertebrats i plantes de l'entorn proper.
 • Recerca informació de diferents fonts (orals, documents, Internet...)

Dades del centre

Nom: Escola Mestre Ignasi Peraire
Adreça: Av. Pau Casals, s/n
Codi postal: 25230
Localitat: Mollerussa
Telèfon: 973600351
Adreça electrònica: http://www.xtec.cat/centres/c5005171/

Correu electrònic: c5005171@xtec.cat