Títol

Utilització de la Plataforma Pedagògica Interactiva GIC07.JPG

Breu resum de la pràctica

La Pedagogia Interactiva o GIC és un producte que es basa en les virtuts de les tecnologies de la informació per millorar la comunicació a l’escola.
Aquesta Plataforma té els següents serveis que en general són:
  • Correu Web per tots el usuaris de la Plataforma.
  • Relació Escola – Família.
  • Relació Professorat – Alumnes
  • Relació Entre professors, PAS i Direcció de l’escola
  • Obrir Fòrums.
  • Passar treballs als alumnes
  • Recollir treballs dels alumnes.
  • Altres....


Autoria de l'experiència

Carles Roura, Llorenç Toldrà, Francesc Farré (coordinació)

Nivell al qual està adreçat

ESO, Batxillerat, Ensenyaments professionals

Àrea

Està en totes les àrees, matèries i mòduls.

Competències bàsiques que es treballen

Totes les capacitats i competències


Descripció de la bona pràctica

Punt de partida:
Es va començar a implantar en el curs 2006-07 d’una forma
progressiva

Objectius:
Canviar la forma d’ensenyar del professorat, millorar la logística de
l’escola i millorar la comunicació entre escola i famílies.

Desenvolupament de l'experiència:
Petita explicació de que és la Pedagogia Interactiva GIC i quines
millores ha aportat aquesta eina a l’escola.

Temporització:
Es va començar el curs 2006-07 i segueix els següents cursos

Recursos humans i materials:
Hi ha 3 professors administrador de la Plataforma i tot el professorat,
PAS, alumnat i famílies que l’utilitzen.

Dades del centre

Nom: Col·legi La Salle
Adreça: C/Ferrer i Busquets, 17
Codi postal: 25230
Localitat: Mollerussa
Telèfon: 973 600 270
Adreça electronica:
lasallemollerussa@lasalle.cat