Títol
Vivim el pati
Breu resum de la pràctica
Es tracta de la presentació del Projecte Interdisciplinari de l'escola Joaquim Palacín d'aquest curs. Es treballa el pati com a espai de convivència i joc, tot plantejant uns objectius i una sèrie d'actuacions a nivell de tot el centre.

Autoria de l'experiència
Míriam Florensa i Sogues Fabregat

Nivell al qual està adreçat
Educació infantil, educació primària

Àrea
Interdisciplinar

Competències bàsiques que es treballen
 • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
 • Competències artística i cultural
 • Competència matemàtica
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència social i ciutadana

Descripció de la bona pràctica
Punt de partida
 • Alt grau de competitivitat en el joc.
 • Necessitat d'inclusió social d'alumnes en dificultats físiques.

Objectius
 • Facilitar als alumnes la integració en diferents jocs malgrat les dificultats que puguin tenir.
 • Introduir jocs nous i atractius.
 • Desvetllar l'interès dels alumnes per jocs tradicionals.
 • Facilitar una actitud positiva al pati.
 • Implicar els alumnes en el projecte.
 • Condicionar les instal·lacions del pati.

Desenvolupament de l'experiència
A partir de la detecció de les mancances dels aspectes a millorar vam fer una primera assemblea d'aula i de centre.
D'aquí en van sortir unes activitats a dur a terme que cada curs va adaptar als seus continguts i necessitats.
Finalment es va fer la valoració seguint el mateix mètode: assemblea d'aula i centre.
A nivell de tot el centre també es van fer activitats del Pla Català de l'Esport i la festa de cloenda.

Treball competencial
Competència comunicativa, lingüística i audiovisual.
Competència artística i cultural.
Competència aprendre a aprendre.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

Temporització
2n trimestre

Recursos humans i materials
Comunitat educativa i monitors de taller.
Material divers segons l'activitat a realitzar.

Documentació complementària
Enquestes i graelles d'observació.

Aspectes innovadors
Treball competencial, grup cooperatiu i intercicles.

Critèris d'avaluació
Opinions extretes de les assemblees.
Graelles d'observació.
Millora en les relacions i actituds dels alumnes.
Treball de jocs tradicionals a nivell de tot el centre.

Dades del centre
Nom: Escola Joaquim Palacín
Adreça: Passeig Urgell, 17
Codi postal: 25142
Localitat: Bellvís
Telèfon: 973565328
Adreça electrònica: c5001084@xtec.cat
Adreça web: www.xtec.cat/ceipjpalacin